အင္း၀ မယ္ႏု အုတ္ေက်ာင္း

 ႏွစ္ေပါင္း ( ၁၈၉ ) နွစ္ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု အုတ္ေက်ာင္း

 မယ္ႏု အုတ္ေက်ာင္း ဟုထင္ရွားေသာ မဟာေအာင္ေျမဘုံစံ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ၁၈၂၂ ခုနွစ္တြင္ ဘႀကီးေတာ္မင္းတရားႀကီး၏  မိဖုရားေခါင္ႀကီးျဖစ္ေသာ မယ္ႏုက  ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္ ဦးပို အား တင္လွဴပူေဇာ္ခဲ့သည္။
ဆရာေတာ္ ဦးပုိ ပ်ံလြန္ေတာ္မူေသာအခါ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ အား ထပ္မံ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။


၁၈၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ေသာ္လည္း နန္းမေတာ္ မယ္ႏု ၏ သမီးျဖစ္ေသာ မင္းတုန္းမင္းႀကီး၏ မိဖုရားလည္းျဖစ္ေသာ ဆင္ျဖဴမရွင္ မိဖုရားက ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။

မဟာေအာင္ေျပဘုံစံေက်ာင္း ( မယ္နုအုတ္ေက်ာင္း ) သည္ ေဇတ၀န္ေဆာင္နွင့္ ျပသာဒ္ေဆာင္ပါ၀င္ေသာ သစ္သားဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ သ႑ာန္တူေအာင္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး လက္ရာေျမာက္ေသာ  ကုန္းေဘာင္ ေခတ္ေႏွာင္း ပန္းရံ ပန္းပု ပန္းတေမာ့ စေသာ ျမန္မာ့ ဗိသုကာ လက္ရာမ်ားျဖင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေနပါသည္။
စာစု- ပန္းကမၻာ ေအာက္ထပ္မွာ အခုလို ေျမေအာက္ လႈိဏ္ေခါင္းမ်ား

                                                ဓါတ္ပုံဖန္တီးရွင္-အကုိစတီ(Steed Boymdy)